قاصدک عاشق

چیزی نیست که مرا سر شوق بیاورد

جز تو

که تو هم نیستی


[ ۹۲/۱۱/۲۹ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


دست باد

گاهی باید آرزوهایـــت را

مثل قاصدک بگذاری کف دست و بسپاریشان به دســت باد

تا بــروند و سهم دیگران شوند….

[ ۹۲/۱۱/۲۱ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


استاد احمد حلت

هر گاه احساس کردی آسمان دلت تنگ شده در فضای باز زیر سقف

 آسمان ، سرت را  بالا کن 

 آن وقت میبینی عظمت آسمان تورا در خودش حل میکند.

[ ۹۲/۱۱/۲۱ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


.:: فریدون مشیری ::.

من 

روز خویش را 

با آفتاب ِ روی تو 

کز مشرق ِ خیال دمیده است ، 

آغاز می کنم !! 

من 

با تو می نویسم و می خوانم ؛ 

من 

با تو راه می روم و حرف می زنم ؛ 

وز شوق ِ این محال 

که دستم به دست توست ، 

من 

جای راه رفتن 

پرواز می کنم !! 

آن لحظه ها که مات 

درانزوای خویش 

یا در میان جمع ، 

خاموش می نشینم ؛ 

موسیقی نگاه ِ تو را گوش می کنم ! 

گاهی میان مردم . . . 

در ازدحام شهر 

غیر از تو هرچه هست 

فراموش می کنم … !!! 

من 

با تو می نویسم و می خوانم ؛ 

من 

با تو راه می روم و حرف می زنم ؛ 

وز شوق ِ این محال 

که دستم به دست توست ، 

من 

جای راه رفتن 

پرواز می کنم !! 

آن لحظه ها که مات 

در انزوای خویش 

یا در میان جمع ، 

خاموش می نشینم ؛ 

موسیقی نگاه ِ تو را گوش می کنم ! 

گاهی میان مردم . . . 

در ازدحام شهر 

غیر از تو هرچه هست 

فراموش می کنم … !!! 
[ ۹۲/۱۱/۱۵ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


کوچه

کوچه را دیده ای به وقت شب چه تنها میشود؟؟؟

بی تو از آن کوچه هم تنها ترم

[ ۹۲/۱۱/۱۰ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


...

شایـد تو


سُکـوت میـان کلامم بـاشـی


دیـده نمی­شوی


امـــا مـن، تـو را اِحسـاس مـی­کنم


شایــد تــو


هَیاهـوی قلبـم بـاشـی


شنیـده نمـی­شوی


امـا مـن، تـو را نـفس مـی­کشم

[ ۹۲/۱۱/۰۲ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


...

بگو تمام تو 

مال من استـــ

دلم میخواهد حسادتـــ کنم به خودم


[ ۹۲/۱۰/۱۸ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


برگرد...

بی برو برگرد،

دوستتـــ دارم

ولی تو برگرد

[ ۹۲/۱۰/۱۸ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


عکس

[ ۹۲/۱۰/۱۵ ] [ ] [ ستاره ] [ ]


آدماااا

آدم ها می آیند

خودشان را نشان می دهند

وقتی که برایت مهم نیست 

 !اصرار می کنند

اصرار برای اثبات وجودشان

برای اثبات بودنشان 

 !و ماندنشان

اصرار می کنند که تو نیز باشی همراهشان

همان آدم ها 

وقتی که پذیرفتی بودنشان را 

ماندنشان را 

وقتی که باورشان کردی 

 !می روند

 !به بهانه‌های پوچ

 !به بی‌بهانگی

 !به سادگی

می روند 

. . . !می روند و تو می مانی 

[ ۹۲/۱۰/۱۵ ] [ ] [ ستاره ] [ ]